Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

01.09.2020 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 Kamila Witko, Wiesław Mroszczyk, Alicja Marciniec, kl. II FG i II EP
08.09.2020 Spotkanie Zespołu Wychowawczego Członkowie Zespołu Wychowawczego, Agata Stępień, Kamila Witko, psycholog, pedagog
15.09.2020 Konferencja RP, zebranie z rodzicami klas I Ewelina Stasik, wychowawcy
14.09-18.09.2020 Zebrania z rodzicami klas II i III Wychowawcy
25.09.2020 Europejski Dzień Języków Katarzyna Baca, Zespół Języków Obcych
13.10.2020 Konferencja RP Ewelina Stasik
14.10.2020 Święto Edukacji Narodowej

Ślubowanie uczniów klas I – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wychowawcy klas III
16.10.2020 Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca – Bicie rekordu RKO z WOŚP Anna Malczewska, Tomasz Siewniak
10.11.2020 Obchody Święta Niepodległości Izabela Dobrzyńska
17.11.2020 Konferencja RP

Zebrania dla rodziców klas III (powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną)

Konsultacje dla Rodziców klas I i II

Ewelina Stasik, wszyscy nauczyciele
24-27.11.2020 Próbna Matura z Operonem Agata Stępień
11.12.2020 Dzień Patrona Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dr Adrian Mrówka, Sylwia Świder
11.12.2020 Wystawienie przewidywanej oceny śródrocznej – klasy I i II Wszyscy nauczyciele
15.12.2020 Konferencja klasyfikacyjna klas III

Zebranie z rodzicami – klasy I i II (powiadomienie rodziców i uczniów klas I i II  o przewidywanej ocenie śródrocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną)

Wszyscy nauczyciele
22.12.2020 Wigilia szkolna, Jasełka Wychowawcy, Elżbieta Kaczmarczyk
23.12.2020-01.01.2021 Zimowa przerwa świąteczna
10.01.2021 28. Finał WOŚP Ewelina Stasik, Sylwia Świder, Justyna Powałka
15.01.2021 Wystawienie ocen śródrocznych

Koniec I półrocza

Wszyscy nauczyciele
19.01.2021 Konferencja klasyfikacyjna

Zebranie z rodzicami

Ewelina Stasik, wszyscy nauczyciele
25.01.2021 Udostępnienie raportów Próbnej Matury
01-14.02.2021 Ferie zimowe
16.02.2021 Konferencja RP

Analiza wyników matury próbnej

Ewelina Stasik, zespoły przedmiotowe
marzec Szymborczański Festiwal Nauki Justyna Powałka, Jakub Skuta, Wiesław Mroszczyk
16.03.2021 Konferencja szkoleniowa – procedury egzaminu maturalnego

Zebranie z rodzicami kl. III  (powiadomienie rodziców i uczniów kl. III o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną)

Konsultacje dla rodziców kl. I i II

Agata Stępień, wszyscy nauczyciele
26.03.2021 Wystawienie przewidywanych ocen w kl. III Wszyscy nauczyciele
Termin do ustalenia Rekolekcje Wielkopostne Katecheci
01-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
22 kwietnia 2021 Dzień Ziemi Michał Augustyniak, Krzysztof Brom, Justyna Nowak
kwiecień – termin do ustalenia Dzień Otwarty Zespół ds. Promocji, wszyscy nauczyciele
23.04.2021 Wystawienie ocen rocznych w kl. III Wszyscy nauczyciele
27.04.2021 Konferencja klasyfikacyjna kl. III Ewelina Stasik
30.04.2021 Ostatni dzwonek – Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas programowo najwyższych Wychowawcy klas II po gimnazjum
30.04.2021 Obchody Święta Uchwalenia

Konstytucji 3-go maja

Joanna Popławska-Kozłowska, Joanna Hojda
03.05.2021 Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
04-07.05.2021 Egzamin maturalny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I i II

Agata Stępień, Izabela Dobrzyńska
14.05.2021 Wystawienie przewidywanych ocen

Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną

Wszyscy nauczyciele
18.05.2021 Zebrania z rodzicami

Powiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną

Wszyscy nauczyciele
03.06.2021 Boże Ciało
04.06.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.06.2021 Wystawienie ocen rocznych klasy I i II Wszyscy nauczyciele
15.06.2021 Konferencja klasyfikacyjna Ewelina Stasik, Agata Stępień
25.06.2021 Uroczyste zakończenie roku szkolnego Grażyna Stanek-Czerny, Patrycja Zbieranek-Pietraszczyk
01.09.2021 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 Michalina Malinowska, Marcin Mazur
*********************