Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

31.08.2020 Konferencja RP
01. 09.2020 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021
08.09.2020 Spotkanie Zespołu Wychowawczego
15.09.2020 Konferencja RP. Zebranie z rodzicami klas I
14.09- 18.09.2020 Zebrania z rodzicami klas II i III
25.09.2020 Europejski Dzień Języków
13.10.2020 Konferencja RP
14.10.2020 Święto Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas I – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16.10.2020 Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca – Bicie rekordu RKO z WOŚP
10.11.2020 Obchody Święta Niepodległości
17.11.2020 Konferencja RP. Zebrania dla rodziców klas III (powiadomienie rodziców i uczniów           o przewidywanej ocenie śródrocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną). Konsultacje dla Rodziców klas I i II
24-27.11. 2020 Próbna Matura z Operonem
11.12.2020 Dzień Patrona Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.12.2020 Koniec pierwszego półrocza klas III. Wystawienie ocen śródrocznych klas III. Wystawienie przewidywanej oceny śródrocznej – klasy I i II
15.12.2020 Konferencja klasyfikacyjna klas III. Zebranie z rodzicami – klasy I i II (powiadomienie rodziców i uczniów klas I i II  o przewidywanej ocenie śródrocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną)
22.12.2020 Wigilia szkolna, Jasełka
23.12.2020- 01.01.2021 Zimowa przerwa świąteczna
04.01-  17.01.2021 Ferie zimowe
31.01.2021 29. Finał WOŚP
22.01.2021 Wystawienie ocen śródrocznych klas I i II. Koniec I półrocza klas I i II
26.01.2021 Konferencja klasyfikacyjna klas I i II. Zebranie z rodzicami
25.01.2021 Udostępnienie raportów Próbnej Matury
16.02.2021 Konferencja RP Analiza wyników matury próbnej
marzec Szymborczański Festiwal Nauki
16.03.2021 Konferencja szkoleniowa – procedury egzaminu maturalnego.
26.03.2021

 

 

 

 

30.03.2021

Wystawienie przewidywanych ocen w kl. III.

Powiadomienie rodziców i uczniów kl. III o przewidywanej ocenie rocznej  i o zagrożeniu oceną niedostateczną.

 

 

Zebranie z rodzicami kl. III. Konsultacje dla rodziców klas I i II.

Termin do ustalenia Rekolekcje Wielkopostne
1-6 kwietnia 2021 Wiosenna przerwa świąteczna
22 kwietnia 2021 Dzień Ziemi
kwiecień Dzień Otwarty
23.04.2021 Wystawienie ocen rocznych w kl. III
27.04.2021 Konferencja klasyfikacyjna kl. III
30.04.2021 Ostatni dzwonek – Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas programowo najwyższych
30.04.2021 Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go maja
03.05.2021 Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
04-07.05.2021 Egzamin maturalny. Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I i II
14.05.2021 Wystawienie przewidywanych ocen. Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną
18.05.2021 Zebrania z rodzicami. Powiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie rocznej      i o zagrożeniu oceną niedostateczną
03.06.2021 Boże Ciało
04. 06.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.06.2021 Wystawienie ocen rocznych klasy I i II
15.06.2021 Konferencja klasyfikacyjna
25.06.2021 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022