Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 poniedziałek Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
J. Powałka
10.09.2019 wtorek Spotkanie Zespołu Wychowawczego
Konferencja Rady Pedagogicznej
E. Stasik
17.09.2019 wtorek Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
30.09.2019 poniedziałek Wycieczka integracyjna klas I
Wychowawcy klas I
08.10.2019 wtorek Konferencja Rady Pedagogicznej
E. Stasik
14.10.2019 poniedziałek Święto Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas I
A. Mrówka, T. Siewniak, R. Lewandowski, S. Świder, klasa IIIa i IIIc
12.11.2019 wtorek Obchody Święta Niepodległości
L. Śliwiński, I. Dobrzyńska, klasa IAG
19.11.2019 wtorek Konferencja Rady Pedagogicznej
E. Stasik
Konsultacje dla rodziców
Wszyscy nauczyciele
13.12.2019 piątek Wystawienie przewidywanej oceny śródrocznej
Wszyscy nauczyciele
17.12.2019 wtorek Zebranie z rodzicami
Powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną
Wszyscy nauczyciele
20.12.2019 piątek Jasełka
E. Kaczmarzyk, B. Głowacz, R. Lewandowski, klasa IFG
23.12.2019-01.01.2020 poniedziałek – środa Zimowa przerwa świąteczna
02.01.2020-13.01.2020 czwartek – poniedziałek Próbne matury z Nową Erą
J. Janas-Sajdak
10.01.2020 piątek Wystawienie ocen śródrocznych
Koniec I śródrocza
Wszyscy nauczyciele
12.01.2020 niedziela 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
E. Stasik, J. Powałka, S. Świder
13.01.2020-26.01.2020 poniedziałek-niedziela Ferie zimowe
28.01.2020 wtorek Konferencja klasyfikacyjna
E. Stasik
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
18.02.2020 wtorek Konferencja Rady Pedagogicznej
E. Stasik
Analiza wyników próbnej matury
13.03.2020 piątek Wystawienie przewidywanych ocen w klasach III
Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną
Wszyscy nauczyciele
17.03.2020 wtorek Konferencja szkoleniowa – procedury egzaminu maturalnego
J. Janas-Sajdak
Zebranie z rodzicami uczniów klas III
Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II
Wszyscy nauczyciele
20.03.2020 piątek Uroczystość nadania imienia szkoły
I. Dobrzyńska, S. Świder, J. Powałka, A. Mrówka, K. Witko
termin do ustalenia   Rekolekcje Wielkopostne
E. Kaczmarzyk, B. Głowacz
termin do ustalenia   Dzień Otwarty
Zespół ds. Promocji
08.04.2020 środa Wystawienie ocen rocznych w klasach III
Wszyscy nauczyciele
9.04.2020-14.04.2020 czwartek-wtorek Wiosenna przerwa świąteczna
21.04.2020 wtorek Konferencja klasyfikacyjna klas III
E. Stasik
24.04.2020 piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III
J. Tice, A. Walas, K. Brom, klasa IIa, IIb, IIc
30.04.2020 czwartek Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go maja
A. Malczewska, J. Nowak, klasa IDP
01.05.2020 piątek Święto Pracy
04.05.2020-08.05.2020 poniedziałek-piątek Egzamin maturalny
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I i II
J. Janas-Sajdak, I. Dobrzyńska
15.05.2020 piątek Wystawienie ocen przewidywanych
Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną
Wszyscy nauczyciele
19.05.2020 wtorek Zebrania z rodzicami
Powiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną
Wszyscy nauczyciele
10.06.2020 środa Wystawienie ocen rocznych
Wszyscy nauczyciele
11.06.2020 czwartek Boże Ciało
12.06.2020 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16.06.2020 wtorek Konferencja klasyfikacyjna
E. Stasik
26.06.2020 piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
A. M. Rakowska, klasa IBP, IBG
01.09.2020 wtorek Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021
K. Witko, W. Moszczyk, klasa IIFG, IIEG