Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

1. 31.08.2020 Konferencja RP Ewelina Stasik
2. 01. 09.2020 Uroczyste Rozpoczęcie

Roku Szkolnego 2020/2021

Kamila Witko

Wiesław Mroszczyk

Alicja Marciniec

Kl. II FG i II EP

3. 08.09.2020 Spotkanie Zespołu Wychowawczego Członkowie Zespołu Wychowawczego

Agata Stępień, Kamila Witko, psycholog, pedagog

4. 15.09.2020 Konferencja RP

Zebranie z rodzicami klas I

Ewelina Stasik

Wychowawcy

5. 14.09- 18.09.2020 Zebrania z rodzicami klas II i III Wychowawcy
6. 25.09.2020 Europejski Dzień Języków Katarzyna Baca, 

Zespół Języków Obcych

7. 13.10.2020 Konferencja RP Ewelina Stasik
8. 14.10.2020 Święto Edukacji Narodowej

Ślubowanie uczniów klas I – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wychowawcy klas III
9. 16.10.2020 Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca – Bicie rekordu RKO z WOŚP Anna Malczewska

Tomasz Siewniak

10. 10.11.2020 Obchody Święta Niepodległości        Izabela Dobrzyńska
11. 17.11.2020 Konferencja RP

Zebrania dla rodziców klas III –

 (powiadomienie rodziców                      i uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną)

Konsultacje dla Rodziców klas I i II

Ewelina Stasik

Wszyscy nauczyciele

12. 24-27.11. 2020 Próbna Matura z Operonem Agata Stępień
13. 11.12.2020 Dzień Patrona Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dr Adrian Mrówka, Sylwia Świder
14. 11.12.2020 Koniec pierwszego półrocza klas III

Wystawienie ocen śródrocznych klas III

Wystawienie przewidywanej oceny śródrocznej – klasy I i II

Wszyscy nauczyciele
15. 15.12.2020 Konferencja klasyfikacyjna klas III

Zebranie z rodzicami – klasy I i II

( powiadomienie rodziców i uczniów klas I i II  o przewidywanej ocenie śródrocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną)

Wychowawcy

Wszyscy nauczyciele

16. 22.12.2020 Wigilia szkolna, Jasełka Wychowawcy

Elżbieta Kaczmarczyk

17. 23.12.2020- 01.01.2021 Zimowa przerwa świąteczna
18. 04.01-  17.01.2021 Ferie zimowe
19. 10.01.2021 29. Finał WOŚP Ewelina Stasik, Sylwia Świder, Justyna Powałka
20. 22.01.2021 Wystawienie ocen śródrocznych klas I i II

Koniec I półrocza klas I i II

Wszyscy nauczyciele
21. 26.01.2021 Konferencja klasyfikacyjna klas I i II

Zebranie z rodzicami

Ewelina Stasik

Wszyscy nauczyciele

22. 25.01.2021 Udostępnienie raportów Próbnej Matury
23. 16.02.2021 Konferencja RPAnaliza wyników matury próbnej Ewelina Stasik

 zespoły przedmiotowe

24. marzec Szymborczański Festiwal Nauki Justyna Powałka 

             Jakub Skuta

Wiesław Mroszczyk

25. 16.03.2021 Konferencja szkoleniowa- procedury egzaminu maturalnego

Zebranie z rodzicami kl. III

Powiadomienie rodziców i uczniów kl. III

o przewidywanej ocenie rocznej

i o zagrożeniu oceną niedostateczną

Konsultacje dla rodziców kl. I i II

Agata Stępień

Wszyscy nauczyciele

26. 26.03.2021 Wystawienie przewidywanych ocen w kl. III Wszyscy nauczyciele
27. Termin do ustalenia Rekolekcje Wielkopostne Katecheci
28. 1-6 kwietnia 2021 Wiosenna przerwa świąteczna
29. 22 kwietnia 2021 Dzień Ziemi Michał Augustyniak

Krzysztof Brom

Justyna Nowak

30. kwiecień – Termin do ustalenia Dzień Otwarty Zespół ds. Promocji

Wszyscy nauczyciele

31. 23.04.2021 Wystawienie ocen rocznych w kl. III Wszyscy nauczyciele
32. 27.04.2021 Konferencja klasyfikacyjna kl. III Ewelina Stasik
33. 30.04.2021 Ostatni dzwonek – Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas programowo najwyższych Wychowawcy klas II po gimnazjum 
34. 30.04.2021 Obchody Święta Uchwalenia

Konstytucji 3-go maja

    Joanna Popławska-Kozłowska

    Joanna Hojda

35. 03.05.2021 Święto Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja

36. 04-07.05.2021 Egzamin maturalny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I i II

Agata Stępień, Izabela Dobrzyńska
37. 14.05.2021 Wystawienie przewidywanych ocen

Powiadomienie uczniów

o przewidywanej ocenie rocznej

i o zagrożeniu oceną niedostateczną

Wszyscy nauczyciele
38. 18.05.2021 Zebrania z rodzicami

Powiadomienie rodziców

o przewidywanej ocenie rocznej

i o zagrożeniu oceną niedostateczną

Wszyscy nauczyciele
39. 03.06.2021 Boże Ciało
40. 04. 06.2021 Dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

41. 11.06.2021 Wystawienie ocen rocznych klasy

 I i II

Wszyscy nauczyciele
42. 15.06.2021 Konferencja klasyfikacyjna Ewelina Stasik

Agata Stępień

43. 25.06.2021 Uroczyste zakończenie

roku szkolnego

Grażyna Stanek – Czerny

Patrycja Zbieranek-Pietraszczyk

44. 01.09.2021 Uroczyste

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

Michalina Malinowska

Marcin Mazur