Pracownicy administracji i obsługi

Sekretariat:

mgr Izabela Zaręba-Daniel – sekretarz szkoły

Patrycja Milik – pomoc biurowa

Konrad Staszewski – referent ds. administracyjno-gospodarczych

Pracownicy obsługi:

Elżbieta Milik – woźna

Beata Jedlewska – personel sprzątający

Agnieszka Bogacz – szatniarz

Iwona Drozdowska – personel sprzątający

Joanna Prędka – personel sprzątający

Angelika Galińska – personel sprzątający

Czesław Kochański – konserwator

Jerzy Pawlik – dozorca

Leszek Wojtanek – dozorca

Czesław Pasternak – dozorca

Kuchnia:

Magdalena Dziubek – intendent

Małgorzata Bejm – kucharka

Jolanta Leks-Bugajska – pomoc kuchenna