rozmiar tekstu
Strona główna > Europe – I like it! Projekt międzynarodowy w ramach programu Europe for citizens

Europe – I like it! Projekt międzynarodowy w ramach programu Europe for citizens

 

 

 

 

 

 

Europe – I like it!

Coolturalne Partnerstwo na rzecz wzmacniania poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty

Po raz kolejny IX Liceum Ogólnokształcące ma przyjemność realizować projekt we współpracy z Urzędem Miasta Sosnowca i szkołami z miast partnerskich Sosnowca: z Suczawy w Rumunii i Komarom na Węgrzech. Projekt finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej “Europe for Citizens”.

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Europy do demokratycznego zaangażowania (na poziomie miejskim, krajowym i unijnym) w rozwiązywanie kluczowych wspólnych problemów Europejczyków, a także do zrozumienia postaw eurosceptycyzmu i skłonienia do debaty nad przyszłością Europy: do poszukiwania, promowania i wzmacniania roli europejskiego dziedzictwa kulturowego.

W terminie 8–12 października odbywać się będą działania mające na celu promocję Unii Europejskiej i kulturalnego partnerstwa krajów członkowskich.

Szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco:

 8 października

Projekt rozpoczniemy uroczystym powitaniem gości w siedzibie IX Liceum Ogólnokształcącego. Uczestnicy zaprezentują swoje miasta i szkoły, a także zastanowimy się, jakie wartości i elementy kultury pozwalają nam tworzyć wspólnotę europejską przy zachowaniu różnorodności. Nie zabraknie zabaw integrujących, które pozwolą nam lepiej się poznać i współpracować nad realizacją celów projektu.

 9 października

Od 9.00 do 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Sosnowcu odbędzie się debata oksfordzka „Eurosceptyk czy Euroentuzjasta?”. Uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich będą prezentować swoje argumenty w obecności ekspertów. Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie. Następny punkt programu to wycieczka do Krakowa, gdzie uczestnicy odbędą żywą lekcję historii, wiedzy o sztuce i kulturze, zaprawioną lokalnym kolorytem, tradycją i legendą.

10 października

W tym dniu zapraszamy do Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu, gdzie od 9.30 do 11.30 odbędzie się międzypokoleniowa dyskusja panelowa na temat: „Europa – lubię to?”, podczas której różne pokolenia mieszkańców wymienią się doświadczeniami i przemyśleniami na temat wspólnoty europejskiej i jej znaczenia w codziennym życiu i rozwoju miasta.

O 13.30 na placu 100-lecia w Sosnowcu spotkamy się z mieszkańcami podczas pikniku europejskiego. Będzie można obejrzeć prezentacje miast partnerskich, występy artystyczne oraz pokaz mody europejskiej.

Po pikniku uczestnicy projektu będą się wspólnie bawić w Siedlisku Stawiki.

11 października

W siedzibie IX Liceum odbędzie się kolejna debata: “Europa za 20 lat – razem, czy osobno?”. Tym razem uczestnicy zastanowią się nad przyszłością Europy. Wówczas odbędzie się także finał konkursu plastycznego „Ja w Europie za 20 lat”.

Po południu zaplanowana jest wycieczka do kopalni Guido w Zabrzu.

 12 października

Ewaluacja i pożegnanie gości.

 

Gorąco zapraszamy wszystkich do  włączenia się do dyskusji na temat przyszłości Europy!

„Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018”

          

Współpracujemy z: