rozmiar tekstu
Strona główna > Warsztaty ekologiczne w Olsztynie

Warsztaty ekologiczne w Olsztynie

Warsztaty ekologiczne w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Olsztynie – dzień I

Uczniowie klas II i III realizujący rozszerzony program z biologii i geografii wzięli udział w zajęciach terenowych w kamieniołomie, w którym pozyskiwali minerały (np. kalcyt, galenę), skały oraz skamieniałości (np. amonity, gąbki, koralowce oraz ramienionogi) charakterystyczne dla utworów skalnych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Z kolei pod osłoną nocy wyposażeni w latarki udali się na zamek w Olsztynie w celu zapoznania się z lokalnymi legendami.

Warsztaty ekologiczne w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Olsztynie – dzień II

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych poświęconych zjawiskom krasowym i zdobyli szczyt Biakło położony 341 m n.p.m. Wysłuchali także lekcji na temat obszarowych form ochrony przyrody znajdujących się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Popołudniu natomiast wzięli udział w seansie filmowym podejmującym temat antropogenezy.

Warsztaty ekologiczne w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Olsztynie – dzień III

W ostatni dzień warsztatów uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych poświęconych geografii oraz geologii Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mieli również okazję wejść do okolicznych jaskiń. Ostatnim punktem wycieczki był udział w seansie filmowym na temat wymarłych gadów jurajskich.

Zadowoleni uczniowie oraz bogatsi o nową wiedzę powrócili do domu.

Współpracujemy z: