rozmiar tekstu
Strona główna > Protokół z posiedzenia komisji konsultacyjnej – Młodzieżowy Grant Obywatelski

Protokół z posiedzenia komisji konsultacyjnej – Młodzieżowy Grant Obywatelski

Dnia 29 października 2019 r., zgodnie z harmonogramem Młodzieżowego Grantu Obywatelskiego, odbyło się posiedzenie Komisji Konsultacyjnej.

W skład Komisji weszli:

  • Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego – mgr Ewelina Stasik
  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Agata Heyda
  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Sylwia Świder
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Nikodem Hadas
  • Zastępca przewodniczącego – Maria Filocha
  • Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca – Anna Kieferling, Maciej Pustułka

Do Samorządu Uczniowskiego  zostało złożonych 10 propozycji projektów do Młodzieżowego Grantu Obywatelskiego możliwych do zrealizowania na terenie szkoły.

Komisja dokonała weryfikacji złożonych projektów pod względem formalnym.

W głosowaniu, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano zgłoszenia 9 projektów, które spełniły wymagania formalne.

Jeden projekt został negatywnie zaopiniowany (jednogłośnie), ponieważ nie spełniał wymagań określonych w regulaminie MGO. Projekt ten nie spełniał proceduralnych wymagań określonych w rozdziale II punkt 7 podpunkt 7.1 – przekroczenie kwoty przyznanej placówce edukacyjnej.

LISTA PROJEKTÓW ZAOPINIOWANYCH POZYTYWNIE ORAZ NEGATYWNIE

Współpracujemy z: