rozmiar tekstu
Strona główna > Projekt Dyskryminacja

Projekt Dyskryminacja

#EuropeanSolidarityCorpsNino European Solidarity Corps wolontariuszka w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

Tuż przed zamknięciem szkół Nino rozpoczęła realizować swój własny projekt dotyczący Dyskryminacji. Uczniowie definiowali pojęcie dyskryminacji i szukali przykładów w otaczającej ich rzeczywistości, przy pomocy testu mogli zaobserwować na ile sami są tolerancyjni. Nino poruszyła ważną kwestię, o której uczniowie nie zawsze chcą rozmawiać. Ale nie tylko uczniowie skorzystali z tych wyjątkowych lekcji. Nino wyszukała i opracowała materiały i samodzielnie przeprowadziła pierwsze zajęcia w języku angielskim oraz dokonała ewaluacji. Wykazała się przedsiębiorczością, rozwinęła umiejętności językowe, cyfrowe oraz uczenia się.

Short before the lockdown Nino started her own project on Discrimination. Students defined discrimination and looked for examples in the world around them. While doing a special test they could think about how tolerant they are. Nino made students think about this important issue, which they often find difficult to talk. But not only students benefited from these lessons. Nino prepared the materials necessary for the lessons, she run the workshop bin English and evaluated her work afterwards. She showed initiative and developed her language, digital and learning skills.

Współpracujemy z: