rozmiar tekstu
Strona główna > Projekt Ekologia

Projekt Ekologia

#EuropeanSolidarityCorpsJeanne European Solidarity Corps wolontariuszka w IX Liceum Ogólnokształcącym im Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

Udział w projektach Europejskiego Korpusu Solidarności to niepowtarzalna okazja do rozwijania wielu umiejętności i sprawdzania się w różnych sytuacjach zarówno dla naszych uczniów jak i wolontariuszy. Tuż przed wybuchem pandemii Jeanne postanowiła zwrócić uwagę naszych uczniów na problemy związane z ekologią. Zaplanowała projekt, który realizowała na lekcjach języka angielskiego. Zgłębiła temat, opracowała materiały, zaplanowała działania i przeprowadziła warsztaty, które pozwoliły naszym uczniom ćwiczyć język angielski w ciekawy i angażujący sposób zajmując się jednocześnie ważnym dla całego świata tematem. Dzięki takim zajęciom nasi uczniowie czują, że język angielski to nie przedmiot, ale podobnie jak język ojczysty środek komunikacji i narzędzie do poznawania świata, a Jeanne może rozwijać wiele kompetencji, takich jak umiejętności cyfrowe, czytelnicze, językowe, uczenia się, które w przyszłości pomogą jej w życiu zawodowym.

Participation in European Solidarity Corps projects is a unique way to develop many skills and gain experience in many areas both for our students and volunteers. Short before the outbreak of pandemia Jeanne decided to pay attention of our students to problems related to ecology. She planned a project which she carried out during English classes. She explored the topic, created materials, planned activities and ran the workshops which allowed our students to practice English in in an interesting and engaging way, dealing with important topics at the same time. Thanks to such activities our students feel that English is not a school subject but a means of communication and a way to learn about the world. jeanne, on the other hand, has an oportunity to develop many competencies, such as digital, linguistic, literacy, personal, social and learning competencies, which will prove very useful in her future career.

Współpracujemy z: