rozmiar tekstu
Strona główna > Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice,

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się według procedury opracowanej przez dyrektora szkoły.

 1. Uczniowie lub ich rodzice, mogą odebrać świadectwo promocyjne za rok szkolny 2019/2020 w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych tj. 26.06.2016 roku tylko o ustalonych przez dyrektora godzinach (załącznik 1 – Harmonogram odbioru świadectw) stosując się do wytycznych sanitarnych.
 2. Świadectwo można odebrać także w innych dniach w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny odbioru (tel. 32 2632423).
 3. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby zdrowe, które nie obserwują u siebie objawów zakażenia koronawirusem  COVID- 19, nie przebywają na kwarantannie oraz nie mają kontaktu z osobami zakażonymi.
 4. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły muszą posiadać środki ochrony osobistej, maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz stosować dystans społeczny (min. 1,5 m).
 5. Po wejściu do szkoły uczeń/rodzic obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli występują przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce wodą z mydłem.
 6. Następnie uczeń/ rodzic niezwłocznie przechodzi do sali gimnastycznej (26.06.2020) lub do sekretariatu (w innym terminie).
 7. Uczeń zajmuje wskazane przez wychowawcę miejsce.
 8. Uczeń poświadcza odbiór świadectwa na liście przedstawionej przez wychowawcę (swoim długopisem). Jeśli uczeń nie ma długopisu, wychowawca użycza długopisu odkażając go przed i po użyciu.
 9. Nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do ograniczenia możliwości organizowania większych skupisk uczniów w jednym miejscu.
 10. Uczeń powinien opróżnić swoją szafkę a kluczyk oddać wychowawcy.
 11. Uczeń powinien oddać wypożyczone książki do biblioteki szkolnej stosując się do zaleceń sanitarnych.
 12. Uczeń przed skorzystaniem z toalety dezynfekuje ręce. Po skorzystaniu myje ręce ciepłą wodą z mydłem. Następnie dezynfekuje dłonie za pomocą środka znajdującego się na stoliku przed toaletą.
 13. Po odbiorze świadectwa i/lub opróżnieniu szafki  uczeń powinien opuścić teren szkoły.
 14. Pracownik dyżurujący przy drzwiach wejściowych ubrany jest w środki ochrony osobistej, takie jak maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki.

Harmonogram wydawania świadectw dn. 26 czerwca 2020 r.

lp klasa   godzina wychowawca
1. 1 AP 8.00 – 8.30 mgr Joanna Popławska – Kozłowska
2. 1 AG 8.30 – 9.00 dr Leszek Śliwiński
3. 1 BP 9.00 – 9.30 mgr Roman Lewandowski
4. 1 BG 9.30 – 10.00 mgr  Grażyna Stanek- Czerny
5. 1 CP 10.00 – 10.30 mgr Sylwia Świder
6. 1 CG 10.30 – 11.00 mgr Agata Stępień
7. 1 DP 11.00 – 11.30 mgr Justyna Nowak
8. 1 DG 11.30 – 12.00 mgr Anita Bałdys
9. 1 EP 12.00 – 12.30 mgr Wiesław Mroszczyk
10. 1 EG 12.30 – 13.00 mgr Renata Bartoś
11. 1 FG 13.00 – 13.30 mgr Kamila Witko
12. 2 A 13.30 – 14.00 mgr Justyna Pawlik
13. 2 B 14.00 – 14.30 mgr Anna Walas
14. 2 C 14.30 – 15.00 dr Krzysztof Brom

Współpracujemy z: