rozmiar tekstu
Strona główna > Rekrutacja do klas pierwszych – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych

Rekrutacja do klas pierwszych – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.
Stosując się do wytycznych publikujemy listę osób zakwalifikowanych do poszczególnych grup profilowych.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy przyjętych zostaną opublikowane 19 sierpnia br. Wtedy zostaną podane przydziały do konkretnych oddziałów.

Uczniów, którzy zostaną przyjęci, prosimy o zapoznanie się z listą podręczników obowiązujacych w danej klasie.

Lista osób zakwalifikowanych do klas pierwszych 2020/2021

 

Współpracujemy z: