rozmiar tekstu
Strona główna > Spotkanie międzynarodowe w ramach projektu “Dangers and Opportunities of the Internet”

Spotkanie międzynarodowe w ramach projektu “Dangers and Opportunities of the Internet”

Media społecznościowe i Internet stanowią nieodłączny element rzeczywistości młodych ludzi i mimo, że nam dorosłym często trudno to zaakceptować wydaje się, że zamiast się temu przeciwstawiać, warto wykorzystać zalety tego zjawiska. Właściwie i kreatywnie zastosowanie mediów społecznościowych może w sposób ciekawy wspierać proces edukacyjny, jednocześnie kształtując właściwe postawy pozwalające na  świadome i bezpieczne korzystanie z tych narzędzi przez młodych ludzi również na co dzień.

Właśnie temu tematowi poświęcone było wirtualne spotkanie międzynarodowe w ramach projektu “Dangers and Opportunities of the Internet”, finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ organizowane przez IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu w terminie od 7 do 11 czerwca 2021 roku. Było to krótkoterminowe spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli, w którym oprócz IX LO wzięły udział szkoły partnerskie z Rumunii, Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Włoch. W ramach specjalnie zaplanowanych szkoleń oraz wymiany doświadczeń uczyliśmy się, jak bezpiecznie i ciekawie organizować pracę w szkole przy użyciu różnorodnych mediów społecznościowych. W pierwszym dniu dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie tworzyć konta na portalach społecznościowych oraz co wziąć pod uwagę tworząc regulamin korzystania z mediów społecznościowych w szkole. Zapoznaliśmy partnerów z możliwościami, jakie stwarza Google Workspace w zakresie administrowania szkołą, partnerzy z Rumunii przedstawili sposoby wykorzystania Google Classroom na lekcji historii. We wtorek wszyscy wzięliśmy udział w szkoleniu zorganizowanym we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu na temat planowania pracy z portalami społecznościowymi na lekcjach różnych przedmiotów. Poznaliśmy m.in. takie narzędzia jak Wakelet, Flipgrid oraz jak wykorzystywać Facebook i Instagram. Partnerzy z Włoch zaprezentowali Edpuzzle, Mindmodo, Padlet, Prezi i Kahoot – narzędzia do organizacji informacji, dzielenia się treściami, wspierające zapamiętywanie i pobudzające różne typy inteligencji. W kolejnym dniu  zastanawialiśmy się dlaczego matematyka jest tak nudnym i trudnym przedmiotem dla wielu uczniów, a partnerzy z Niemiec podzielili się tym, jak wykorzystują muzykę i inne narzędzia pozwalające pobudzić zmysły w celu ułatwienia uczniom nauki tego przedmiotu. Poznaliśmy również platformę Vibos i jak wykorzystywać ją na lekcjach języka angielskiego. Partnerzy z Hiszpanii zaprezentowali jak pracować z platformą Moodle, a szkoła z Turcji pokazała przykłady zastosowania Quizzis i narodowej platformy EBA.

Mimo, że spotkanie odbyło się w formie wirtualnej był to bardzo owocny czas, zdobyliśmy nowe umiejętności i ciekawe pomysły na twórcze wykorzystanie mediów społecznościowych. Mamy nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na wspieranie procesu edukacyjnego naszych uczniów.

Współpracujemy z: