rozmiar tekstu
Strona główna > “Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych”

“Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych”

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych”

. Celem inicjatywy jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami. Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny), stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowaliśmy dla szkół pakiet materiałów edukacyjnych.

W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami. Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny), stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Harmonogram Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych:

  • od 1 do 9 września 2022 r. – tydzień przygotowawczy:

      – poinformowanie rodziców dzieci i młodzieży o zaplanowanym Tygodniu dla profilaktyki chorób zakaźnych;

      – przygotowanie lokalnej kampanii – stoisk, festynu/pikniku na terenie szkoły;

  • od 12 do 16 września 2022 r. – przeprowadzenie akcji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole.

Linki do materiałów:

Filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chórób zakaźnych

Materiały

Szczepienia​_scenariusze​_-​_przedszkole
Szczepienia​_scenariusze​_-​_przedszkole.pdf 2.35MB
Szczepienia​_-​_profilaktyka​_choróba​_zakaźnych​_Materiały​_edukacyjne
Szczepienia​_-​_profilaktyka​_choróba​_zakaźnych​_Materiały​_edukacyjne.pdf 1.47MB
Szczepienia​_-​_profilaktyka​_chorób​_zakaźnych​_Przykładowe​_scenariusze​_zajęć​_edukacyjnych​_(3)
Szczepienia​_-​_profilaktyka​_chorób​_zakaźnych​_Przykładowe​_scenariusze​_zajęć​_edukacyjnych​_(3).pdf 1.92MB
GRYPA​_a​_Seniorzy,​_ulotka
GRYPA​_a​_Seniorzy,​_ulotka.pdf 1.22MB
GRYPA​_a​_Pluca-i-cukrzyca​_a​_ulotka
GRYPA​_a​_Pluca-i-cukrzyca​_a​_ulotka.pdf 0.40MB
GRYPA​_a​_Dzieci,​_ulotka
GRYPA​_a​_Dzieci,​_ulotka.pdf 1.37MB
Informacja dla dyrektorów szkół o działaniach Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych
Informacja​_dla​_dyrektorów​_szkół​_o​_działaniach​_Tydzień​_dla​_profilaktyki​_chorób​_zakaźnych.pdf 0.53MB
List Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki skierowany do dyrektorów szkół rodziców i uczniów
List​_Pani​_Marzeny​_Machałek​_​_Sekretarza​_Stanu​_w​_Ministerstwie​_Edukacji​_i​_Nauki​_skierowany​_do​_dyrektorów​_szkół​_rodziców​_i​_uczniów.pdf 0.43MB

Współpracujemy z: