rozmiar tekstu
Strona główna > Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Oj, co to był za dzień???13 października najmłodsi Szymborczacy złożyli uroczystą przysięgę na sztandar IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu. Świadkami tej podniosłej chwili byli zaproszeni goście Poseł na Sejm RP Pan Mateusz Bochenek, Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji UM w Sosnowcu Pani Aleksandra Marzyńska, Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Sosnowcu Pani Elżbieta Malinowska-Gulińska, Prodziekan ds. Współpracy z zagranicą w WSH w Sosnowcu Pani Maja Chyży – Dudek oraz Rada Rodziców. W trakcie uroczystości została przekazana władza nowemu Samorządowi Szkolnemu? Tego dnia symbolicznie uczciliśmy pięciolecie naszego Liceum, przyznając wyróżnienia Honorowego Partnera Szkoły. Nagrody otrzymali :Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Sosnowcu Pani Katarzyna Wanic, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji UM w Sosnowcu Pan Michał Mercik,Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Elżbieta Malinowska- Gulińska,Główny Specjalista Wydziału Edukacji w Sosnowcu Pani Aldona Barańska,Ks. Proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego Andrzej Górka. Dziękujemy za wsparcie i okazaną pomoc ?? Jak co roku najwspanialsi nauczyciele i pracownicy Szkoły zostali uhonorowani Nagrodami Dyrektora Szkoły.??Pani Dyrektor Ewelina Stasik podziękowała całemu Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi za pracę, poświęcenie, pasję wkładaną w rozwój młodzieży.Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy za okazywane serce???

Współpracujemy z: