rozmiar tekstu
Strona główna > Niezwykła uroczystość

Niezwykła uroczystość

W przededniu 27 rocznicy uhonorowania nagrodą Nobla w dziedzinie literatury Patronki IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu, społeczność Liceum spotkała się by uczcić ten dzień oraz podsumować rok, który poświęcony był Poetce.

Wyjątkowości uroczystości nadał akt podpisania umowy partnerskiej miedzy Liceum, Miastem Sosnowiec a Uniwersytet Śląski w Katowicach. To dla nas wielki zaszczyt, gdyż od dziś nasi Uczniowie będą mogli w pełni korzystać z zasobów uniwersyteckiej bazy dydaktycznej a przede wszystkim uczestniczyć w warsztatach, wykładach i spotkaniach z profesorami UŚ. Umowę w imieniu dr prof. UŚ Katarzyny Tryndy Prorektor ds. kształcenia i studentów, podpisała dr Agnieszka Skołucka Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego, w imieniu Pana Arkadiusz Chęciński Prezydenta Miasta Sosnowiec Sosnowiec umowę sygnował Pan Zbigniew Byszewski Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec. W imieniu uczniów i nauczycieli podpis złożyła Ewelina Stasik Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. W. Szymborskiej.

Już dziś mogliśmy poczuć atmosferę uniwersytecką wsłuchując się z wielkim zainteresowaniem w wykład pod tytułem „ Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka”, który wygłosił dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek.

Umowa z Uniwersytetem Śląskim pozwala nam na używanie w nazwie prestiżowego określenia Uniwersyteckie IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej.

Głównym celem współpracy jest rozwój pasji i zainteresowań oraz przygotowanie naszych Uczniów do dokonywania dobrych wyborów dotyczących Ich przyszłości.

Akt podpisania umowy uświetniły przepiękne występy artystyczne naszych wspaniałych uczniów – recytacja wiersza oraz fragmenty spektaklu szkolnej grupy teatralnej dostarczyły ogromnych estetycznych wrażeń, przypomniano treść laudacji na okoliczność nadania imienia naszej szkole.

Dziękujemy naszym gościom, którzy towarzyszyli nam w tym ważnym dniu: Pan Kamil Wnuk – Poseł na Sejm RP, Pan Waldemar Andzel Poseł na Sejm RP, Pan Mateusz Bochenek – Poseł na Sejm RP, Pan Zbigniew Byszewski zastępca prezydenta Miasta Sosnowiec, sosnowieckim radnym: Pani Wanda Olko, Pani dr Halina Sobańska , Pan Wojciech Nitwinko. Dziękujemy także Pani Dobrawie Skoniecznej- Gawlik Zastępcy Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji miasta Sosnowiec, Pani Małgorzacie Urban Inspektor Wydziału Edukacji w Sosnowcu, Radzie Rodziców: Pani Iwonie Kowalskiej, Panu Tomaszowi Latosińskiemu- Kukli oraz Pani Sandrze Marcinkiewicz. Szczególnie mocno dziękujemy przedstawicielom Uniwersytetu Śląskiego Pani dr Agnieszce Skołuckiej oraz dr.hab. prof. UŚ Dariuszowi Szostkowi.

Nasi wyśmienici goście wpisując się do księgi pamiątkowej szkoły oraz spędzając w murach naszego liceum kilka chwil na zawsze pozostawili ślad w jej historii.

Współpracujemy z: