rozmiar tekstu
Strona główna > x_Aktorstwo – kierunek studiów

x_Aktorstwo – kierunek studiów

Aktorstwo – kierunek studiów

Studia  jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 4,5 roku do 5 lat  i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Dla kogo ten kierunek ?

Studia magisterskie przygotowują  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów.

 

 Gdzie można studiować aktorstwo?

Popularne uczelnie to: 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na aktorstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: egzaminy praktyczne, historia, j. polski (literatura),          j. obcy (szczegółowe wymagania na stronie uczelni). 

Program studiów i przedmioty

Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria                            i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykłada się  do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną.

Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.

Uczelnie:

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (AST) 

Posiada 5 wydziałów: Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski w Filii we Wrocławiu oraz Wydział Teatru Tańca w Filii w Bytomiu.

 Filia AST we Wrocławiu prowadzi również kształcenie w ramach Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. 

Szkoła Filmowa w Łodzi – jedna z najstarszych uczelni filmowych na świecie. Szkoła kształci reżyserów, operatorów, animatorów, fotografików, scenarzystów, montażystów, kierowników produkcji filmowej i telewizyjnej oraz aktorów. 

Akademia Teatralna w Warszawie

Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne 

Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka 

Kierunek Reżyseria 

 Wiedza o Teatrze

 

Współpracujemy z: