rozmiar tekstu
Strona główna > Pedagog i Psycholog szkolny

Pedagog i Psycholog szkolny

Rok szkolny 2021/2022

Pedagog szkolny

mgr Beata Frączek

Godziny pracy

 • Poniedziałek: 11:30-16:00
 • Wtorek:  11.30-16.00
 • Piątek: 8:00-11.00

Psycholog szkolny

mgr Justyna Jopek

Godziny pracy

 • Poniedziałek 7.30- 8.15
 • Wtorek: 7.30 -17.00
 • Czwartek: 7.30-16.00
 • Piątek 7.30- 8.15

Dla uczniów:

Jeśli masz problem, którego nie potrafisz samodzielnie rozwiązać, to możesz zwrócić się do mnie o pomoc i wsparcie. Możemy porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, dotyczących:

 • problemów szkolnych, rodzinnych,
 • pomocy sobie lub innym,
 • radosnych i smutnych wydarzeń w Twoim życiu,
 • teraźniejszości i przyszłości,
 • lepszego poznania siebie

Zapraszam w każdej sprawie dotyczącej trudności w postępowaniu z dzieckiem – dorastającym nastolatkiem. Jest zapewne wiele spraw, które we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie nurtują Państwa jako rodziców. Oto przykładowe tematy, o których możemy porozmawiać:

 • “Jak się uczyć, żeby się nauczyć?”
 • “Jak rozmawiać, żeby mieć dobry kontakt z dzieckiem ?”
 • “Jak rodzice mogą kształtować pozytywną samoocenę i wiarę w siebie u własnego dziecka?”
 • “Jak radzić sobie z trudnymi emocjami – swoimi i dziecka ?”
 • “Jak stawiać dziecku granice w jego postępowaniu i oczekiwaniach ?”
 • “Jak radzić sobie ze stresem i pomóc w tym dziecku ?”
 • “Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe ?”
 • “Negocjacje i mediacje w wychowywaniu dziecka”
 • “Jak rozpoznać potrzeby dziecka i umiejętnie je zaspokoić ?”
 • “Jak skutecznie dyscyplinować dziecko ?”
 • “Jak zachęcać dziecko do samodzielności ?”
 • “Jak rozwijać u dziecka umiejętność współpracy ?”
 • “Jak skutecznie prowadzić działania wychowawcze i profilaktyczne związane z
 • przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji odurzających, substancji
 • psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych ?”
 • “Jak budować u dziecka postawę prozdrowotną i zdrowy styl życia?”

Informacje

Wybrane instytucje wspomagające szkołę i dom:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
  tel. (32) 263 30 34
 • Ośrodek Terapii i Psychoedukacji “Kompas” ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin
  tel. (32) 730 04 44
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia ul. Karola Szymanowskiego 5a, Sosnowiec
  tel.(032) 298 93 87
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 21, Sosnowiec
  tel. (032) 298 00 49
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3-go Maja, Sosnowiec
  tel.(032) 296 22 01 Punkt
 • Terenowy nr 1 ul. Kisielewskiego 4, 41-219 Sosnowiec
  tel. (32) 263 18 30
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka Pl. Kościuszki 5, 42-200 Sosnowiec,
  tel. 266 03 87
 • Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze

Materiały dla uczniów i rodziców:

“Jak się uczyć, żeby się nauczyć?” “Wiedza o tym, jak się uczyć jest najważniejszą umiejętnością w życiu”- Tony Buzan Organizacja otoczenia: Miejsce – biurko, uporządkowane (tylko zeszyt, podręcznik, przybory potrzebne do aktualnie przerabianego przedmiotu Oświetlenie – ruchoma lampka z regulowanym kątem padania światła i oświetlenie ogólne Temperatura – taka, by nie zwracała na siebie uwagi Świeże powietrze – częste, krótkie wietrzenie (tlen jest niezbędny do pracy mózgu) “Przeszkadzajki” – usunięcie rozpraszających przedmiotów (np. rzucające się w oczy plakaty), wyłączenie radia, TV (bezwzględnie), telefonu (wyłączyć sygnał dŸwiękowy), zbyt wygodny fotel (rozleniwia) Czas nauki: Mózg podlega dobowym cyklom aktywności i odpoczynku. Czas pierwszego wyżu aktywności trwa od godz. 6.00 – 12.30, pozwala on na bardzo efektywną naukę (rozwiązywanie trudnych, nowych, wymagających mobilizacji twórczej zadań). Po nim następuje niż intelektualny, który kończy się między 15.30 a 16.00. To dobry czas na odpoczynek. Po 16.00 znowu osiągamy wysoką sprawność intelektualną, lecz wtedy jest to lepszy czas na powtórki. Planowanie Ustalenie dokładnego tygodniowego harmonogramu godzin na naukę, codziennie zaczynamy od powtórzenia i odrobienia zadań domowych z bieżącego dnia. Intensywna nauka – rozpoczyna się 5-10 minutową “rozgrzewką”, potem można wydajnie pracować przez 45-60 (czasem 90) minut. Potem konieczna jest aktywność innego rodzaju (krótki relaks, parę ćwiczeń fizycznych, ułożenie kilku puzzli w obrazku, itp.). Następuje wówczas bardzo ważny proces dla zapamiętania tzw. “uleżenie wiedzy”. Wielogodzinne siedzenie nad książkami nie przyniesie oczekiwanego efektu. Zwiększenie częstotliwości krótkich przerw sprawi, że zapamiętamy więcej. Kolejność przedmiotów – od najtrudniejszych, przedmioty ścisłe przeplatamy humanistycznymi Powtarzanie – bez powtarzania nie ma możliwości zapamiętania. Należy powoli wydłużać czas między powtórzeniami (1 po 5 min., 2 po 2h, 3 po 24h, 4 po 4 dniach, kolejne po 7, 12, 20, 30, 90 dniach) Zawsze przed zaśnięciem – przeglądnąć notatki, tabele, wykresy, wszystko to, co było w ostatnim dniu tematem nauki lub powtórek. Pozwoli to przygotować mózg do porządkowania wiedzy podczas snu. Znajomość organizmu i jego przygotowanie: Właściwe dla wieku odżywianie. Dieta dla mózgu Odpowiednia ilość godzin snu (min.8) i pory zasypiania (najpóŸniej o 23.00) Poziom stresu – za niski powoduje rozleniwienie, za wysoki uniemożliwia uczenie się Relaks i koncentracja przed rozpoczęciem nauki – np. głębokie wdechy i wydechy (zamknięte oczy) Pozytywne nastawienie – dobre samopoczucie, emocje, myśli przed i w trakcie nauki, gotowość do popełniania błędów, motywacja Znajomość swojego głównego stylu uczenia się – wzrokowcy (~40%), słuchowcy (~30%), dotykowcy (~15%), kinestetycy (~15%) Techniki uczenia się: Aktywne słuchanie w czasie lekcji – sprzyja mu koncentracja na tym, co mówi nauczyciel, siadanie z dala od zakłóceń, naprzeciwko nauczyciela; słuchanie tego, co (nie jak) mówi n-l; wyłapywania ważnych informacji Aktywne uczestniczenie w lekcji – lepiej się zapamięta, gdy np. zadaje się pytania, zgłasza się, podchodzi do tablicy, wykonuje ćwiczenia Dobre notowanie – stworzenie własnych skrótów, używanie kolorów, podkreślanie, strzałki, WIELKIE, GRUBE LITERY, rysowanie własnych schematów, mapy pojęć (rodzaj notatki) Rola rodziców: Wspieranie dziecka – początkowo pomoc w zorganizowaniu i wdrożeniu nowych nawyków związanych z procesem uczenia się, później monitorowanie, na ile to konieczne Stałe kształtowanie pozytywnej samooceny i wiary w siebie u dziecka niezbędne do wytworzenia się motywacji do nauki i efektywnego uczenia się Dbałość o właściwe odżywianie dziecka – b. ważne pierwsze i drugie śniadanie, (5 posiłków) Kształcenie nawyków higienicznych i dbałości o własne zdrowie (sen, czynny odpoczynek, umiejętność relaksowania się) Wspieranie w rozwijaniu zainteresowań Wspólne spędzanie czasu – posiłki, zabawy, gry (np. planszowe), zainteresowania, wspólne planowanie wyjść, wyjazdów, rozmowy z dzieckiem o jego radościach , smutkach, planach, marzeniach Pozwalanie dziecku na doświadczanie życia, popełnianie błędów – tylko tak można się czegoś nauczyć, traktowanie problemów jak zadań do odrobienia a porażek do wyciągania wniosków na przyszłość.

Współpracujemy z: