27 lutego wszyscy uczniowie klas drugich wzięli udział w dwóch warsztatach prowadzonych  przez psychologa z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach. Podczas pierwszego spotkania ‚Klucz do efektywnej nauki’, uczniowie poznali zasady, techniki i strategie skutecznego uczenia się, dowiedzieli się, jaką rolę w procesie uczenia się odgrywają sen i zdrowa dieta. Wierzymy, że nowa wiedza będzie przydatna przyszłorocznym maturzystom pilnie przygotowującym się do egzaminu. ‚Autoprezentacja w sieci – jak Cię widzą tak cię klikają’ to temat drugiego warsztatu, podczas którego uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie i odpowiedzialnie budować swój wizerunek w Internecie oraz uświadomili sobie skutki niefrasobliwego zamieszczania informacji na swój temat. Zajęcia te były jednym z działań realizowanych w naszej szkole w ramach projektu finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ „Dangers and Opportunities of the Internet”.