rozmiar tekstu
Strona główna > Regulaminy i procedury

Regulaminy i procedury

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

Regulamin wycieczek

Regulamin wyjść grupowych

Regulamin udzielania stypendiów za wyniki w nauce

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin nagrody Primus Inter Pares

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin BHP

Regulamin bhp IXLO- 2019

Procedury

Procedura zmiany szkoły lub klasy/profilu

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura uzyskiwania zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego i informatyki

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka nowożytnego

Regulamin Dziennika Elektronicznego

do ściągnięcia Regulamin e Dziennika IX LO

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Polityka antymobbingowa

Polityka antymobbingowa

Procedura ustalania zastępstw za nieobecnego nauczyciela w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu

Procedura_ustalania_zastępstw_za_nieobecnych_nauczycieli

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.jest udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowiec.

 

Współpracujemy z: