Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Statut IX Liceum Ogólnokształcącego

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader

Programy nauczania

ZESTAW PROGRAMÓW LO

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju IX Liceum Ogólnokształcącego

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin udzielania stypendiów za wyniki w nauce

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin projektów edukacyjnych

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin nagrody Primus Inter Pares

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Program Szkolnego Koła Wolontariatu

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin BHP

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Procedury postępowania nauczycieli w trudnych sytuacjach

do ściągnięcia  procedury

Regulamin Dziennika Elektronicznego

do ściągnięcia Regulamin e Dziennika IXLO wrzesień 2018

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

regulamin szafki

Regulamin projektu Erasmus+ „Dangers and opportunities of the Internet”

Regulamin projektu program Erasmus+