Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Statut IX Liceum Ogólnokształcącego

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Statut Gimnazjum Nr 9

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju IX Liceum Ogólnokształcącego

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Szkolny program Wychowawczo-Profilaktyczny

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin udzielania stypendiów za wyniki w nauce

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin Projektów Edukacyjnych

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin nagrody Primus Inter Pares

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Program Szkolnego Koła Wolontariatu

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin BHP

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.