Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Statut IX Liceum Ogólnokształcącego

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader

Programy nauczania

ZESTAW PROGRAMÓW LO

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju IX Liceum Ogólnokształcącego

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin organizacji wycieczek

Regulamin wycieczek

Regulamin udzielania stypendiów za wyniki w nauce

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin projektów edukacyjnych

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin nagrody Primus Inter Pares

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Program Szkolnego Koła Wolontariatu

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

do ściągnięcia STĄD, dokument pdf, wymagany Adobe Reader.

Regulamin BHP

Regulamin bhp IXLO- 2019

Procedury postępowania nauczycieli w trudnych sytuacjach

do ściągnięcia  procedury

Regulamin Dziennika Elektronicznego

do ściągnięcia Regulamin e Dziennika IX LO

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

regulamin szafki

Regulamin projektu Erasmus+ „Dangers and opportunities of the Internet”

Regulamin projektu program Erasmus+

Polityka antymobbingowa

polityka antymobbingowa

Procedura ustalania zastępstw za nieobecnego nauczyciela

w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu

Procedura_ustalania_zastępstw_za_nieobecnych_nauczycieli

Zarządzenia dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu

Zarządzenie nr 1/bhp/2018/2019 w sprawie organizacji wycieczek

Zarządzenie nr 1 2018-2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy 

Zarządzenie nr 2 2018-2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie  nr 4 2018- 2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Zarządzenie nr 5 2018- 2019 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych i Kodeksu Etyki Nauczyciela 

Zarządzenie nr 6 2018-2019 w sprawie wprowadzenia procedury obserwacji zajęć w IX Liceum Ogólnokształcącym

Zarządzenie nr 7 2018- 2019 w sprawie wprowadzenia procedury ustalania zastępstw za nieobecnego nauczyciela

Zarządzenie nr 8 2018- 2019 w sprawie wprowadzenia Polityki  antymobbingowej

Zarządzenie nr 9 2018-2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu jej pracy

Zarządzenie nr 10 2018-2019 w sprawie powołania komisji nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego  w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 11  2018- 2019 w sprawie wprowadzenia do stosowania przepisów  kancelaryjno- archiwalnych

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.jest udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowiec.