Dary dla Hospicjum

7 grudnia przedstawiciele SKW i Rady Rodziców na rzecz Hospicjum św. Tomasza Ap. w Sosnowcu dokonali  nieodpłatnego przekazania następujących darów zakupionych ze środków pieniężnych uzyskanych…

Czytaj dalej

Cyberprzemoc

Jeśli byłeś świadkiem cyberprzemocy – nie bądź obojętny. Porozmawiaj z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą, dyrekcją szkoły lub inną osobą, do której masz zaufanie. Link

Czytaj dalej