rozmiar tekstu
Strona główna > Nowa Szkoła – Nowy Start

Nowa Szkoła – Nowy Start

2020-1-PL01-KA101-080645

KWOTA DOFINANSOWANIA: 47153 euro

Projekt NOWA SZKOŁA – NOWY START jest jednym z elementów budowania nowej marki w zakresie edukacji, próbą wykorzystania skutków reformy edukacji do stworzenia nowoczesnej placówki kształcącej młodych ludzi świadomych swoich mocnych i słabych stron, cechujących się odwagą do szukania nowych rozwiązań, posiadających nie tylko wiedzę, ale i kompetencje kluczowe niezbędne do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie, biegle posługujących się językiem angielskim i świadomych znaczenia wielojęzyczności w dzisiejszym świecie.

Działania

Szkolenia metodyczno – językowe w terminie 1.12.20. – 31.08.2021.

Gościmy trzech nauczycieli z Francji w ramach job shadowing.

Job shadowing w Liceo Delle Scienze Umane Danilo Dolci w Palermo.

Innowacja: Wstrzymać nauczycieli, ruszyć uczniów.

Ewaluacja innowacji “Wstrzymać nauczycieli, ruszyć uczniów”:

I półrocze  rok szk.20/21

II półrocze rok szk. 20/21

Innowacja “PRONUNCIATION AND COMMUNICATION- WYMOWA I KOMUNIKACJA”

Dokumenty

Opis projektu w języku polskim

Project’s description

Harmonogram projektu 

Regulamin rekrutacji pracowników do udziału w projekcie

Media

Grupa na fb

Blog projektu

Współpracujemy z: