Wymagania edukacyjne

Język polski

Wymagania edukacyjne z języka polskiego LO kl. 1-3 poziom podstawowy i rozszerzony

Wymagania edukacyjne j.polski

Wymagania edukacyjne – kl. 3 gimnazjum

Matematyka

Mat_GIM_M2001_kl_3_Kryteria_oceniania

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 1 – poziom podstawowy i rozszerzony

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 2 – poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 2 – poziom rozszerzony

Mat_GIM_M2001_kl_3_Kryteria_oceniania

Historia

Historia – zakres podstawowy

Wiedza o społeczeństwie

WOS- zakres rozszerzony

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Kryteria oceniania historia i społeczeństwo.

Geografia

wymagania-edukacyjne-zakres-podstawowy

wymagania-edukacyjne- rozszerzenie 1

wymagania-edukacyjne-rozszerzenie kl.2

wymagania-edukacyjne- rozszerzenie 3

Biologia

Wymagania edukacyjne z biologii – klasa I (zakres podstawowy)

Wymagania edukacyjne z biologii – klasa II

Wymagania edukacyjne z biologii – klasa III (1)

Chemia

wymagania_chemia_1_lo_p

wymagania_chemia_2_lo_r

wymagania_chemia_3_g_cz1

wymagania_chemia_3_g_cz2

Fizyka

Gimnazjum WYMAGANIA NAUCZYCIELA Z FIZYKI

wymagania edukacyjne fizyka IXLO

Wiedza o kulturze

wymagania edukacyjne wok

Podstawy przedsiębiorczości

wymagania-edukacyjne-krok-w-przedsiebiorczosc

Ekonomia w praktyce- przedmiot uzupełniający

Wymagania edukacyjne Ekonomia w praktyce

Język angielski

Fwd_Wymagania_edukacyjne_j.angielski

Język francuski

Wymagania edukacyjne j. franc Gim

wymagania edukacyjnej j.franc LO

Język hiszpański

Wymag. eduk j.hiszp Gim

wymagania eduk j.hiszp LO

Język niemiecki

j. niemiecki zakres-wymagan-edukacyjnych-na-poszczegolne-oceny-szkolne (1)

Muzyka

wymagania edukacyjne z muzyki – gimnazjum

Zajęcia artystyczne

wymagania edukacyjne z zajec artystycznych

Edukacja dla bezpieczeństwa

edb wymagania edukacyjne

Wychowanie fizyczne

Psychologia i coaching

Psychologia i coaching – wymagania

Informatyka

Plan wynikowy informatyka IXLO

Religia

Etyka

Etyka-wymagania edukacyjne